Aktualności

Aktualne przepisy klasowe.

Aktualne przepisy klasowe.

Drodzy zawodnicy i trenerzy oto najnowsza wersja przepisów regatowych Waszej ulubionej łódki.

Jest jedna bardzo istotna zmiana dotycząca sposobu i miejsca identyfikacji producenta i modelu na płetwach  mieczowych

Jurek Miśkow mierniczy klasy

3.3.1.4

Dla płetw epoksydowych , nazwa producenta, numer identyfikacyjny formy jak też rok produkcji muszą być zalaminowane czcionką 10 (+/-2) mm po prawej stronie, 25 (+5/-0) mm poniżej dolnej krawędzi listwy i od 1 stycznia 2023, 20 mm +/-2 mm od krawędzi spływu. W strefie ograniczonej listwą, linią odległą od niej o 100 mm +5/-0 mm oraz linią znajdującą się w odległości 110mm +5/-0 mm od krawędzi spływu, po obu stronach stronach płetwy muszą znajdować się zalaminowane : nazwy producenta i modelu i/lub logo. Dla płetw drewnianych, nazwa producenta oraz miesiąc i rok produkcji muszą być w nieusuwalny sposób zaznaczone w tym samym miejscu i czcionką tej samej wielkości.

oraz dla producentów omasztowania

3.5.3.4

Na bomach o długości przekraczającej 2000 mm musi być umieszczona opaska w kontrastującym kolorze. Odległość pomiędzy tylną stroną masztu a punktem opaski na górnej stronie bomu, położonym najbardziej z przodu, gdy bom jest ułożony pod kątem 90 stopni do masztu, nie może przekraczać 2000 mm. Szerokość opaski musi wynosić co najmniej 10mm.. Wewnętrzna krawędź opaski musi być zaznaczona nacięciem lub co najmniej dwoma znakami punktaka. Opaska na zewnętrznym krańcu bomu może być na zamocowanej na stałe zatyczce, pod warunkiem, że żadna widoczna część zatyczki nie rozciąga się do środka od pozycji przedniej krawędzi opaski oraz że zatyczka odpowiada początkowej części tego przepisu oraz przepisowi klasowemu 3.5.3.2

Mierniczy

15 marca 2022

Menu